Utdeling 2023

BIRGER RUUDS MINNEFOND

er opprettet etter initiativ fra
Laagendalsposten og Kongsberg Skimuseums Venner.

Fondets formål er å fremme interessen for idrett i Kongsberg
og å ta vare på Kongsbergs idrettshistorie.
Fondet kan støtte enkeltpersoner, lag, foreninger,
institusjoner, arrangementer og ut- eller ombygging av anlegg.
I Birgers ånd skal fondet fremme allsidighet og idrettsglede
blant barn og unge.

I år kan det utdeles inntil kr. 200.000,- til en eller flere
kandidater som fondets styre finner kvalifisert.

Tildelingen skjer 23. august, på Birger Ruuds fødselsdag.

Alle interesserte må sende inn skriftlig søknad.
Søknadsfristen er 1.juni 2023.

Søknaden bør inneholde en presentasjon av søkeren
og en begrunnelse for hvorfor søkeren mener å være kvalifisert
for tildeling.
Det er også ønskelig med en kort oversikt
over hva beløpet tenkes brukt til.

Søknader sendes til :

Birger Ruuds Minnefond
v/styreleder Thor B. Stensrud
Bekkefaret 9, 3617 Kongsberg

eller per epost til :

post@BirgerRuud.no

minnefond

www.BirgerRuud.no